image banner
Bí thư Huyện ủy làm việc với tập thể Đảng ủy xã Sông Lũy

Vừa qua, đồng chí Cao Sơn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì làm việc với tập thể Đảng ủy xã Sông Lũy về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023; cùng tham dự có đồng chí Huỳnh Duy Khôi, phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình, lãnh đạo Công an huyện, Trưởng các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Sau khi nghe tập thể Đảng ủy xã Sông Lũy báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trên địa bàn và các ý kiến tham gia của các đồng chí tham dự buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy  đề nghị Đảng ủy xã tiêp tục tăng cường quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết năm của cấp mình và Nghị quyết số 11- của Huyện ủy ,khóa XII về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Kết luận số 647 ngày 04/7/2023 của Huyện ủy ,khóa XII về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong những tháng cuối năm 2023; qua đó, bổ sung giải pháp triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, điạ phương cần tiếp tục triển khai và tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Huyện ủy, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ,khoá XIII; Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên;  Thực hiện đánh giá cán bộ sát, đúng thực chất. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, bảo đảm chất lượng và đạt chỉ tiêu đề ra; Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023; đánh giá kết quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị đối với địa phương; Tiếp tục triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; công tác hòa giải ở cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến. Tổ chức có hiệu quả việc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND với nhân dân năm 2023; Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01- của Bộ Chính trị ,khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- của Bộ Chính trị ,khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng gắn với triển khai thực hiện và tổ chức đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Nghị quyết Trung ương 4 ,khóa XI, XII, Kết luận số 21- của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Triển khai nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực./.

 

TƯƠNG LAI

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 9 514
  • Tháng hiện tại: 30 086
  • Tổng lượt truy cập: 1219211
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang