image banner
Hội nông dân xã bình tân duy trì và triển khai công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thực hiện chương trình hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm  Hội Nông dân xã Bình Tân xây đã triển khai  thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân đạt được một số kết quả nổi bật.

          1. Làm tốt cống tác Tổ chức tuyên truyềnphổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng kế hoạch số 70-KH/HNDX, ngày 19/02/2020 về triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và có bản đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu thực hiện với Cấp ủy, Hội Nông dân huyện. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới 600 lượt hội viên trên 20 buổi trong toàn xã thông qua các buổi sinh hoạt ở các chi, tổ Hội.

          2. Trong tháng 6/2020 đã phát triển được 30/25 HV đạt 120% chỉ tiêu năm nâng tổng số hội viên hiện nay là 1129HV. Tổ chức hội nghị chi hội nông dân ở các thôn đã ra quyết định công nhân các chức danh chi hội trưởng, chi hội phó ở các chi hội.

         3. Công tác thu, nộp hội phí tính đến nay Hội đã tổ chức thu đạt 60% trên tổng số hội viên, trích nộp hội phí về huyện Hội đạt 1.000.000đ đạt trên 50%. Tổ chức cho các chi Hội ký kết giao ước thi đua năm 2020.

          4. Công tác xây dựng quỹ Hội  được quan tâm ; xây dựng được 4.000.000đ để chi cho các hoạt động, sinh hoạt của Hội trong năm; các chi hội đều có xây dựng được quỹ hội tuy nhiên tổng số quĩ của các chi hội còn thấp chưa đạt chỉ tiêu. Bên cạnh đó còn tập trung Công tác vận động xây dựng QHTND tính đến nay Hội mới vận động được 1.000.000đ trên chỉ tiêu 7,5.00.000đ. Đây là chỉ tiêu gặp nhiều khó khăn nhất, với sự nổ lực và quyết tâm của Hội, sẽ tiếp tục triển khai vận động trong thời gian đến.

      5. Làm tốt công tác phối hợp với các Ban thôn, Ban công tác Mặt trận các thôn tổ chức tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân trong xã xây trụ cờ trước nhà theo tinh thần Nghị quyết 07 của Đảng ủy xã; phối hợp tham gia hòa giải đơn thư khiếu nại của công dân từ đầu năm tới nay Hội đã tham gia hòa giải 6 vụ tranh chấp, khiếu nại liên quan tới đất đai hòa giải thành 2 vụ còn 02 vụ chờ xác minh lại, 02 vụ chuyển cấp trên giải quyết; phối hợp lam tốt công tác vệ sinh môi trường, thuỷ lợi nhỏ và làm tốt công tác vận động hội viên tham gia  đóng góp xây dựng Quĩ NVNN; Quĩ ĐƠĐN đạt chỉ tiêu trên giao…     

          6. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức Hội:  Duy trì chế độ sinh hoạt chi, tổ Hội; họp BCH, BTV đúng định kỳ bảo đảm số lượng và nội  dung theo qui định. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát số 16-KH/HNDX, ngày 22/2/2020về việc kiểm tra giám sát công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020; tổ chức kiểm tra 1 chi Hội và 5 tổ Hội trong toàn xã.  Tổ chức giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; đã xây dựng kế hoạch giám sát ngày 22/12/2019 nội dung giám sát về công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, cấp quyền sử dung đất cho nông dân năm 2019.

            7. Tham gia xây dựng các phong trào lớn của hội: Phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào an ninh quốc phòng toàn dân: Phối hợp nạo vét kênh mương nội đồng; tham gia thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ gìn ANTT ở địa phương tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu đưa con em đúng độ tuổi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Tham gia xét duyệt nghĩa vụ quân sự. Quan tâm đến công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Phối hợp với UBND và các ngành chức năng thực hiện tốt Chỉ thị 26&22 nay là Quyết định 81/CP-TTg. Trong quá trình sinh hoạt với hội viên đã nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của hội viên Hội đã chủ động đề xuất, kiến nghị lên Đảng ủy,

            8. Trên cơ sở những kết quả đạt được và hạn chề tồn tại, Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Hội cấp trên, sự hỗ trợ tốt của UBND, Mặt trận và các đoàn thể trong xã cũng như sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tập thể BCH Hội , Hội Nông dân xã đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Huyện Hội và Đảng ủy xã đã đề ra trong công tác phát triển hội viên, thu hội phí, tổ chức sinh hoạt nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên; thực hiện tốt các phong trào lớn của Hội; phối hợp với các ngành chức năng trong xã hoàn thành các chỉ tiêu của địa phương như vận động nhân dân tham gia làm nghĩa vụ thuế, vận động đạt chỉ tiêu các loại quỹ góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu đề ra./.

                                                                                          Minh Yến

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 951
  • Trong tuần: 9 590
  • Tháng hiện tại: 30 162
  • Tổng lượt truy cập: 1219287
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang