Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Bình triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị (Khóa XIII)

Thực hiện Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 12/10/2021 của ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII), Phòng Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay, kết quả như sau:

Về công tác tuyền truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học. Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 01-KH/CBGD ngày 25/06/2021 về kế hoạch quán triệt chuyên đề toàn khóa 2021-2025 và Kế hoạch số 02-KH/CBGD ngày 20/10/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tư lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc về ý chí tư lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, triển khai đến cán bộ, công chức của đơn vị và các trường học thuộc huyện.

Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, gắn với phát động việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học theo chuyên đề từng năm. Đồng thời, đưa kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cho tập thể trường, tổ và cá nhân công chức, viên chức cuối năm học.

Về nội dung triển khai. Đối với nhà trường và đội ngũ thầy cô giáo, các nội dung học tập và làm theo, được cụ thể hóa phù hợp với các phong trào của ngành giáo dục như: “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức và sáng tạo”, “Thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức nhà giáo”, “Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, … Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo giao đoạn 2021-2025 và chuyên đề hằng năm. Cán bộ quản lý, giáo viên ngoài việc tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm, thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình của cá nhân trong việc học tập và làm theo phù hợp với nhiệm vụ đang đảm nhận.

Đối với học sinh, việc học tập và làm theo được nhà trường triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh thông qua các bài học, môn học, các hoạt động ngoại khóa: “Hội thi Kể chuyện Bác Hồ”, “Hoạt động về nguồn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Nuôi heo đất - Giúp bạn vượt khó”, “Nghìn việc tốt”, “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng”, các phong trào thi đua trở thành “Cháu ngoan Bác Hồ”,…

Về kết quả thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục của huyện được duy trì và đẩy mạnh. 100 % các trường học đều có kế hoạch triển khai và tổ chức các hoạt động trong giáo viên và học sinh thực hiện. Tiêu biểu có các đơn vị: trường TH Phan Rí Thành 3 với mô hình “san sẻ đồng lương, giúp đỡ thường xuyên” hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học; trường TH Chợ Lầu 2, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp kinh phí mua khẩu trang, nước sát khuẩn cho học sinh phòng dịch Covid-19 trong thời gian vừa học vừa chống dịch; trường TH Sông Lũy 2, vận động tặng điện thoại thông minh cho học sinh học trực tuyến; trường TH&THCS Hồng Phong với mô hình góp quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn hàng tháng; trường THCS Bình Tân với mô hình “Góc ăn sáng miễn phí cho học sinh”; trường THCS Bình An, TH Bình Tân 2 với mô hình “Nuôi heo đất – hỗ trợ học sinh khó khăn mua Bảo hiểm y tế”; phong trào xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp”; “Thư viện xanh – Thư viện thân thiện” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; “Xây dựng môi trường bên ngoài lấy trẻ làm trung tâm” ở bậc mầm non, mẫu giáo; các thầy cô giáo tham gia các phong trào thi đua, các hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện; tham gia Đội tình nguyện phòng chống dịch Covid-19 của huyện; học sinh tham gia các hội thi, hội giao lưu của ngành cấp huyện, cấp tỉnh tổ chức đạt kết quả cao; …

Việc học tập và làm theo đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục, trong đó chú trọng đến vai trò gương mẫu của cán bộ quản lý, của mỗi nhà giáo trong nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong giáo dục ý thức và hình thành nhân cách cho học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong một số đơn vị trường học, có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt, chưa sâu kỹ, còn hình thức, chưa thực sự thấm nhuần trong tư tưởng của một bộ phận nhỏ viên chức giáo dục. Trong thời gian qua, vẫn có trường hợp cán bộ quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật, vẫn có trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên chưa gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, chưa chuẩn mực trong lối sống, đạo đức, hành vi ứng xử; chưa nêu cao vai trò trách nhiệm đối với nghề, với nhiệm vụ được giao; vẫn còn trường hợp học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm nội quy nhà trường,… làm ảnh hưởng đến công tác quản lý giáo dục của ngành, của địa phương, tác động đến sự phát triển toàn diện của giáo dục huyện nhà.

          Trong thời gian đến, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai quán triệt đến các trường học, đội ngũ công chức, viên chức về thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; giới thiệu, nhân rộng điển hình các mô hình học tập và làm theo của các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về đạo đức trong cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Phát huy vai trò nêu gương và gương mẫu thực hiện của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giáo dục và tăng cường công tác giám sát thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tại các cơ sở trường học.

  Tại Lễ kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ chính trị (Khóa XIII) và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy Bắc Bình tổ chức, Ngành Giáo dục của huyện có 01 tập thể (Trường Tiểu học Chợ Lầu 2) và 01 cá nhân (Cô Bùi Thị Thúy – Giáo viên trường TH Hải Ninh 2) vinh dự được tuyên dương và khen thưởng.

 

                                                                         Kim Hoa 

Tin liên quan
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 143
  • Trong tuần: 8 440
  • Tháng hiện tại: 30 378
  • Tổng lượt truy cập: 1156352
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang