image bannerimage bannerimage banner
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024
( http://bacbinh.binhthuan.gov.vn )
Anh-tin-bai

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

Trên cơ sở mục tiêu, yêu cầu và các chỉ tiêu cụ thể về cải cách hành chính Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Hồng Phong. Trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 về cải cách hành chính và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công chức xây dựng kế hoạch thực hiện.

UBND xã tiếp tục tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách xã các quyết định của cấp trên đảm bảo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 theo kế hoạch đề ra.  

Về Cải cách thể chế: Việc ban hành các quy định, chính sách trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của xã; Việc thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL của UBND xã được theo dõi và thực hiện đúng quy định hiện hành;

Về Cải cách thủ tục hành chính: Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà soát; số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; đánh giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản hóa). Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm về kiểm soát thủ tục hành chính của địa phương trong việc thực hiện thủ tục hành chính phải khách quan, công khai, minh bạch, đầy đủ cả về hình thức và nội dung được niêm yết tại trụ sở, nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để tổ chức và công dân dễ nhìn, dễ đọc và dễ tiếp cận.

Bộ phận một cửa được bố trí riêng với các ngành chuyên môn và trang thiết bị đươc lấp đặt đầy đủ, về diện tích phòng làm việc đúng theo quy định.

Hiện nay UBND xã đã bố trí 01 công chức văn phòng - thống kê phụ trách có trình độ chuyên môn Đại học Luật đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, có thái độ đúng mực trong giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ.

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức về quy định hành chính.Từ đầu năm đến nay chưa có phản ánh kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Công tác niêm yết, công khai các thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ theo cơ chế quy định.

Trong quý I năm 2024, trên địa bàn xã đã tiếp nhận 88 hồ sơ, trong đó: Đã giải quyết 49 hồ sơ và đang giải quyết 39 hồ sơ.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà Nuớc: Thực hiện tốt công tác

sử dụng bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực sở trường của cán bộ, công chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực có tính chuyên môn cao.

Về Cải cách chế độ công vụ, công chức: UBND xã đã ban hành Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban,thuộc Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong và quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 21/02/2024 về phân công công việc của Công chức và người hoạt động không chuyên trách thuộc Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong.Kết quả đánh giá cán bộ, công chức cuối năm 06/29 người đạt 20,6% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 22/29 người đạt 75,85% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 22/29 đồng chí đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 02/04 tập thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Về Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện quyền quyết định ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân các cấp theo cơ chế đổi mới về phân cấp quản lý tài chính và ngân sách theo quy định; Và rà soát xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ.

Về Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: Hệ thống thư điện tử công vụ được 100% cán bộ, công chức tại địa phương khai thác sử dụng trong trao đổi công việc hiệu quả. Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có sử dụng thư điện tử, chữ ký số, sử dụng văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử công vụ, trang giấy mời họp của huyện; triển khai giấy mời họp qua mạng và sử dụng email công vụ tại các ban ngành của xã. Việc cập nhật thông tin về chủ trương, chính sách, các văn bản, quy định, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền trên mạng .... được thực hiện kịp thời.

Tình hình triển khai và ban hành danh mục các quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO. Việc tổ chức đánh giá nội bộ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008 hiện nay UBND xã đang từng bước xây dựng và thực hiện.

 

Nguyễn Thị Thảo

 

http://bacbinh.binhthuan.gov.vn
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang