image bannerimage bannerimage banner
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Bình

Thực hiện Kế hoạch số 36 UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa ban tỉnh Bình Thuận; Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

         Đối tượng là Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và mọi tầng lớp nhân dân.

          Theo đó, Nội dung tuyên truyền là Chỉ thị số 11  ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3612 ngày 29/9/2021 của
UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 192  ngày 21/10/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 08  ngày 12/01/2023 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 huyện Bắc Bình và các văn bản của tỉnh, của huyện liên quan đến công tác cải cách hành chính;  Kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của huyện; kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương;  Mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI;  Tuyên truyền thông qua các hình thức khác như băng rôn, áp phích, pa nô, tờ rơi, báo, tạp chí, bản tin, video clip, phóng sự…

Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn Xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó lưu ý bố trí đầy đủ nguồn lực, kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch. Thời gian hoàn thành xây dựng kế hoạch: Trước ngày 01/3/2023.
 Chỉ đạo thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính trên Chuyên mục cải cách hành chính thuộc Trang thông tin điện tử của huyện, đảm bảo đăng tải ít nhất 05 tin, bài/tháng trên Trang thông tin điện tử…

                                                                               Chung Diễm

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang