image bannerimage bannerimage banner
Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 huyện Bắc Bình

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023.

Theo đó:

-Trong năm, 100% văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra, rà soát, bổ sung đẩy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- Trong năm, kiến nghị xử lý dứt điểm 100% các văn bản quy luật trái quy định, hết hiệu lực qua kết quả rà soát, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

-Tối thiểu 70% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính huyện; 60% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được luân chuyển giữa các cơ quan tham gia giải quyết bằng phương thức điện tử.

- Tối thiểu 60% thủ tục hành chính của huyện, cấp xã có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 70% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bình Thuận. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 35%.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 86%;

- Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

-  Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 87%.

- Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ giáo dục công lập đạt tối thiểu 85%.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

 - Phấn đấu 01 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trong năm 2023, đạt tỷ lệ 1,38% …

 

Chung Diễm

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang