DANH SÁCH Cán bộ, công chức xã Phan Lâm

Số

TT

Họ và Tên

Chức

vụ

Email

công cụ

1

Mang Xoa

Bí thư Đảng ủy

xoam@bacbinh.binhthuan.gov.vn

2

Mang Văn Linh

Phó Bí thư Đảng ủy

linhmv@bacbinh.binhthuan.gov.vn

3

Mang Ngọc Thiết

Phó Chủ tịch HĐND

thietmn@bacbinh.binhthuan.gov.vn

4

Mang Nhu

Chủ tịch UBND

nhum@bacbinh.binhthuan.gov.vn

5

Mài Văn Thuể

Phó Chủ tịch UBND

thuemv@bacbinh.binhthuan.gov.vn

6

Mang Ngọc Pha

Chủ tịch UBMTTQVN

phamn@bacbinh.binhthuan.gov.vn

7

Mang Lăng

Chủ tịch Hội Nông dân

langm@bacbinh.binhthuan.gov.vn

8

Mang Khang

Chủ tịch Hội CCB

khang@bacbinh.binhthuan.gov.vn

9

Đào Thị Ngọc Tha

Chủ tịch Hội Phụ nữ

thadtn@bacbinh.binhthuan.gov.vn

10

Mang Ngọc Thủy

Bí xã Đoàn

thuymn@bacbinh.binhthuan.gov.vn

11

Diên Bình Thanh

Trưởng Công an xã

thanhdb@bacbinh.binhthuan.gov.vn

12

Mang Khánh

Ttưởng Quân sự xã

khangm@bacbinh.binhthuan.gov.vn

13

Đoàn Lữ Quốc Hoài

Văn phòng - Thống kê

hoaidlq@bacbinh.binhthuan.gov.vn

14

Đào Thị Gân

Văn phòng - Thống kê

gandt@bacbinh.binhthuan.gov.vn

15

Lâm Quang Duyệt

Địa chính - xây dựng

duyetlq@bacbinh.binhthuan.gov.vn

16

Đặng Ngọc Út

Địa chính - xây dựng

utdn@bacbinh.binhthuan.gov.vn

17

Đào Thị Thủy

Tư pháp - Hộ tịch

thuydt@bacbinh.binhthuan.gov.vn

18

Đá Mai Tuể

Văn hóa - Xã hội

tuedm@bacbinh.binhthuan.gov.vn

19

Mang Văn Win

Văn hóa - Xã hội

winmv@bacbinh.binhthuan.gov.vn

20

Đàng Văn Sứ

Kế toán - Tài chính

sudv@bacbinh.binhthuan.gov.vn

Tin mới
TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1479
  • Trong tuần: 14 345
  • Trong tháng: 50 217
  • Tất cả: 894202
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang