image bannerimage bannerimage banner
Kết quả triển khai thực hiện kinh tế - xã hội 9 năm2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2020, chủ yếu tập trung triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, thu ngân sách môn bài đầu năm, nạo vét, gia cố kênh mương, giao thông thủy lợi mùa khô phục vụ sản xuất Hè thu 2020 ở những cánh đồng chủ động nước tưới tiêu, phòng chống cháy rừng mùa khô, công tác huấn luyện, công tác kiểm kê mồ mả nằm trong vùng dự án hồ chứa nước Sông Lũy và giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nguyên Đán xuân Canh Tý năm 2020 được đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

Kết quả tổ chức triển khai thực hiện

 

I. Kết quả thực hiện được một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Tổng sản lượng lương thực ước thực hiện: 5.755 tấn/7.435 tấn, đạt: 77,4%

2. Tổng diện tích gieo trồng : 1.445 ha/1.746 ha, đạt 82,8% (trong đó diện tích sản xuất lúa vụ Hè thu là 220 ha/ 220ha, đạt 100 %).

3. Tổng thu ngân sách                         :168/ 710 triệu đồng, đạt 23,7%

4. Công tác cấp giấy CNQSDĐ           : 48,41/40,0 ha, đạt  121%

5. Giải quyết việc làm                          : 45/ 50 lao động, đạt: 90%

6. Lao động được đào tạo nghề           : 30/30 lao động, đạt 100%

7. Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi           : 16,0%/ 16,6%

8. Công tác tuyển quân                        : 7/7 quân đạt 100%

9. Cấp thẻ BHYT toàn dân                  : 2.803 / 2.800  thẻ, đạt: 100,1%

10. Giải quyết được 100% đơn thư kiến nghị, tranh chấp (02/02 đơn)

11. Tình hình ANCT-TTATXH luôn ổn định, giữ vững, thực hiện tốt mục tiêu ba giảm

II/ Đánh giá kết quả thực hiện:

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, làm cho nền kinh tế chung của cả nước chậm phát triển trên các lĩnh vực, bên cạnh đó thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, mưa lớn gây ngập úng cây hoa màu làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng thu hoạch của bà con. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 5.755 tấn/7.435 tấn, đạt: 77,4%, Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè thu đạt 1.445 ha/1.746 ha, đạt 82,8% (trong đó diện tích sản xuất lúa vụ Hè thu là 220 ha/ 220ha, đạt 100 %); công tác thu ngân sách đạt thấp 168 / 710 triệu đồng, đạt 23,7% so với chỉ tiêu huyện giao (chưa thu được tiền thuê đất 200 triệu đồng/năm); tình hình an ninh trật tự xã hội vẫn còn xảy ra phức tạp; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng nhà ở trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn đường dọc theo tuyến quốc lộ 28B vẫn còn diễn ra, chưa giải quyết triệt để, tồn động, kéo dài; tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi chiếm 16,6%, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng có nguy cơ cao.

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, lãnh đạo Cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa 04 thường trực và các ban ngành, đoàn thể đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng cơ bản đã đạt được một số chỉ tiêu giao. Nhưng vẫn còn những tồn tại cần tập trung chỉ đạo điều hành khắc phục những chỉ tiêu còn hạn chế, chưa đạt đó là:

1. Về Nông nghiệp:

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và hướng dẫn bà con cách phòng và trừ sâu bệnh một số cây trồng chủ lực vụ Hè thu, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng đem lại hiệu quả thu nhập ổn định cho nhân dân. Hệ thống thủy lợi khó khăn cho việc tưới tiêu cho cánh đồng Hố Khỉ - Suối Mắm, khu sản xuất Cà Cấu,…

2. Lâm nghiệp: Tình hình phá rừng Phòng hộ của Ban QLR Sông Lũy dọc theo tuyến đường Quốc lộ 28B tại tiểu khu 82B từ khu Dốc Đá lên, đối diện giáp với cụm dân cư 3 xã đồng bào Chăm hiện nay các đối tượng đã bao ranh cắm trụ hàng rào để chuẩn bị xây dựng nhà ở trái phép, hoặc sang nhượng trái phép làm phức tạp về ANTT. Tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép ở rừng đầu nguồn vùng giáp ranh vẫn còn diễn ra phức tạp.

3. Tài nguyên - Môi trường: Tình hình xây dựng nhà ở trái phép dọc theo tuyến đường Quốc lộ 28B sát cụm dân Dốc Đá vẫn còn diễn ra, việc bao chiếm đất nằm trong rừng phòng hộ Sông Lũy quản lý tại tiểu khu 82B rất khó xử lý.

 

Nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020

 

Để thực hiện thắng lợi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc trong những tháng cuối năm 2020. Nay UBND xã Phan Lâm xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung cụ thể như sau:

1. Tập trung chỉ đạo các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn tồn tại yếu kém, xây dựng kế hoạch tham mưu UBND xã triển khai thực hiện nhất là công tác phát triển kinh tế - xã hội, Tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tôn giáo tín ngưỡng, công tác đền bù hỗ trợ, cây hoa màu trên đất, đẩy nhanh tiến độ Hồ chứa Sông Lũy để bàn giao cho đơn vị thi công, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính xây dựng nhà ở trái phép trong hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến đường Quốc lộ 28 B, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, tỷ lệ duy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn khá cao, thu ngân sách nhà nước đạt thấp ,..

2. Về Nông Nghiệp: Tập trung tuyên truyền vận động bà con ở các xứ đồng sản xuất tăng cường việc kiểm tra điều tiếp nước đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh hại trên cây bắp, lúa nước, một số cây trồng chủ lực khác, chuyển đổi các xứ đồng sản xuất không chủ động nước tưới sang trồng cây đậu các loại, cây trồng khác để hạn chế nước tưới phù hợp với thổ nhưỡng đất đai ở từng khu vực, xứ đồng sản xuất, tăng thu nhập ổn định cho nhân dân.

3. Về Lâm nghiệp: Ngoài việc trực chốt theo quy định phối hợp tại các cửa rừng phòng hộ và hộ nhận khoáng bảo vệ, thì BCH phòng chống phá rừng làm rẫy của xã tham mưu phối hợp với các ban ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra truy quét ở địa bàn quản lý. Tăng cường công tác phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Cà Giây, Kiểm lâm địa bàn trong công tác quản lý bảo vệ rừng ở địa phương.

4. Văn hoá - xã hội: Các trường chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 ở các cấp học, Trạm y tế phối hợp với cán bộ dân số KHHGĐ tổ chức tốt chiến dịch chăm sóc SKSS-KHHGĐ đợt II/ 2020. Đồng thời tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, đề xuất cấp mới, cấp đổi thẻ BHYT cho người dân, BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, Tăng cường phối hợp với Đoàn thanh niên xã vận động nhân dân tập trung nạo vét khai thông, cống rãnh thoát nước, làm vệ sinh xung quanh nhà ở dân cư để bảo vệ sức khoẻ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tuyên truyền vận động cho nhân dân trong xã nắm bắt tình hình của địa phương nhất là tình hình sản xuất, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường,…

5. Về công tác xây dựng nông thôn mới: Tuyên truyền vận động đến toàn thể người dân biết về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, duy trì các tiêu chí đã đạt và phấn đấu cuối năm đạt 01 tiêu chí An ninh - Quốc phòng (Tiêu chí 19), nâng lũy kế đạt 8 tiêu chí trong cuối năm 2020.

6. Thu chi ngân sách:

Tập trung thu ngân sách, Ban Tài chính phối hợp với cán bộ Chi cục thuế để tham mưu UBND xã tiếp tục thu các loại nợ thuế sử dụng đất của các dự án nông lâm kết hợp để đạt chỉ tiêu, pháp lệnh giao và phấn đấu trong 6 tháng cuối năm còn lại là phải thu vượt chỉ tiêu giao theo các danh mục phải thu.

Cân đối chi cho các ngành tổ chức sơ kết 6 tháng cuối đầu năm 2020 về tình hình nhiệm vụ giao.

7. An ninh, Quốc phòng: Chủ động phối hợp với Đội nghiệp vụ công an huyện và công an xã giáp ranh ngăn ngừa các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, có tính côn đồ, trộm cắp, đánh nhâu gây rối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhất là tập trung đấu tranh các đối tượng ở địa phương. Cũng cố hồ sơ đủ điều kiện xử phạt vi phạm hành chính, cũng cố hồ sơ truy cứu trách nhiệm hành sự nếu có hành vi vi phạm nhiều lần, có tổ chức, làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân, tổ chức, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực hoạt động tôn giáo trái phép như tụ tập đông người, tuyên truyền đạo trái phép, lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan để huy động tiền, của để trục lợi cá nhân.

8. Về công tác tài nguyên môi trường:

- Tập trung nắm bắt tình hình lấn chiếm đất nông lâm nghiệp, đất dự án, đất thuộc đường quốc lộ 28B, khu vục Dốc Đá. Phối hợp hướng xử lý theo quy định.

- Phối hợp với Tổ liên ngành của huyện thường xuyên kiểm tra xử lý trên lĩnh vực khoáng sản, môi trường

- Tiếp tục kiểm tra các trường hợp hộ dân tự ý lấn chiếm xây nhà tạm ở tại khu tái định cư theo hai bên đường quy hoạch đất dự phòng của xã.

- Vận động nhân dân và doanh nghiệp hoạt động trên địa bà xã làm tốt công tác vệ sinh môi trường.

9. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tồn động kéo dài liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Phối hợp với các phòng ban của huyện giải quyết theo thẩm quyền.

10. Về công tác tôn giáo

- Tăng cường công tác nắm chắt tình hình trên lĩnh vực hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, xây dựng cóc tu, truyền đạo trái phép, phát hiện báo cáo kịp thời để phối hợp với các ban ngành liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

11. Cải cách hành chính và công tác xây dựng chính quyền cơ sở:

Tập trung triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở cơ sở, niêm yết, công khai, minh bạch các hồ sơ liên quan đến công tác cấp GCNQSDĐ, công tác thu chi ngân sách, công tác tư pháp hộ tịch, công tác đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, công tác an sinh xã hội,…

Khắc phục những nội dung trọng tâm như công khai minh bạch công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu chi ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các khoảng đóng góp của nhân dân,các nguồn thu phân cấp.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp thu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phối hợp với Mặt trận xã tuyên truyền các nội dung chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường và thực hiện Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng về XDNTM ở địa phương.

Chấp hành nghiêm túc việc thực hiện chỉ thị 27 ở cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xử lý nghiêm cán bộ công chức gây phiền hà cho nhân dân, cũng cố lại hệ thống cán bộ, công chức để đảm bảo công tác phụ trách công việc được  giao.

VI. Đề xuất và Kiến nghị:

1. Kính đề nghị UBND tỉnh tham mưu Trung ương đưa ra khỏi ba loại rừng diện tích dự kiến khoảng 315 ha quy hoạch đất sản xuất, 20 ha đất quy hoạch nghĩa trang hai xã thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Cà Giây (20ha), Ban Sông Lũy ( 315 ha) và một số diện tích khác thuộc rừng nghèo kiệt của Ban quản lý rừng Cà Giây để xây dựng phương án cấp đất sản xuất cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn không có đất và đang thiếu đất sản xuất để họ có tư liệu sản xuất từng bước ổn định cuộc sống.

2. Kính đề nghị đề nghị Ban Dân tộc tỉnh xem xét và kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục địa phương được hưởng Chương trình 135/CP của Chính phủ giai đoạn 3, vì hiện nay đồng bào còn rất nghèo, khó khăn như đất sản xuất, các hệ thống đập thủy lợi tưới tiêu, đất ở, nhà ở, không vì chỉ tiêu giảm nghèo giảm mà ảnh hưởng đến việc xã thoát nghèo không được hưởng Chương trình 135/CP của Chính phủ

3. Đề nghị UBND huyện khảo sát đầu tư hệ thống Đập Củ Chi do lũ quét vào tháng 10/2017 đến nay chưa được khắc phục hoặc xây dựng lại để phụ vụ sản xuất với diện tích khoảng 80ha đất lúa và đất vườn hiện nay không có nước sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào nước trời.

4. Kiến nghị UBND huyện, các ban ngành của huyện quan tâm khảo sát, thiết kế, ghi vốn đầu tư hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho khu vực làng cũ Phan Lâm 200 ha và khu cánh đồng Củ Chi 50 ha.

5. UBND huyện quan tâm cấp đất ở, nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn để có đất xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống lâu dài.

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 của UBND xã Phan Lâm./. 

                                                                                Nguồn xã Phan Lâm

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang