ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH CÓ TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC DO ẢNH HƯỞNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20/7/2021của UBND tỉnh Bình Thuận quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

          Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình đã ban hành 04 công văn, 01 quyết định và 02 báo cáo nhanh để lãnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, rà soát, lập hồ sơ hỗ trợ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh&Xã hội phối hợp với Trung tâm Văn hóa , Thông tin và Thể thao huyện cùng các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, lập hồ sơ và thực hiện chi hỗ trợ kịp thời một số chính sách người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện . Đồng thời yêu cầu các ngành chức năng và UBND cấp xã khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh và thường xuyên báo cáo những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện để có hướng xử lý, chỉ đạo kịp thời.  

Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp trong công tác phối hợp phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các văn bản liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và người sử dụng lao động… trên địa bàn huyện.

Kết quả thực hiện

Đến nay, UBND huyện đã có tờ trình đề nghị tỉnh phê chuẩn 02 hồ sơ của Công ty khoáng sản Rạng Đông và 03 hồ sơ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Bình tại xã Sông Bình (gồm 05 lao động ngừng việc, 01 lao động ngừng việc và đang nuôi con đẻ với tổng kinh phí là 6.000.000 đồng). Hiện UBND tỉnh đã có Quyết định hỗ trợ 02 lao động của Công ty khoáng sản Rạng Đông với kinh phí hỗ trợ là 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, các ngành chức năng và UBND cấp xã đang tổ chức tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình UBND huyện đề nghị UBND tỉnh phê duyệt./.

TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Tham quan Hồ Cà Giây
  • Cung đường Bàu Trắng
1 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 356
  • Trong tuần: 5 660
  • Tháng hiện tại: 27 744
  • Tổng lượt truy cập: 1164725
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang