Thông báo Ủy viên UBND huyện tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội

Thông báo

Thông báo Ủy viên UBND huyện tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội

Thông báo Ủy viên UBND huyện tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2364521
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech