Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Năm mới 2018

Thông báo

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Năm mới 2018

Thống báo treo cờ khẩu hiệu năm mới 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2140069
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech