Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Thông báo

Về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

Treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2394294
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech