Thông báo mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Hải Ninh

Thông báo

Thông báo mời gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Hải Ninh

File Công văn kêu gọi đầu tư vào cụm Công nghiệp Hải Ninh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2219244
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech