Phong trào nông dân xây dưng nông thôn mới

Tin tức

Phong trào nông dân xây dưng nông thôn mới09/04/2012 14:46:16

Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, Hội Nông dân các cấp chủ động phối hợp thực hiện các phong trào thi đua và vượt các chỉ tiêu, phong trào nông dân tiếp tục được giữ vững và phát triển.

               Trong sản xuất nông nghiệp bà con nông dân đã chủ động triển khai chặt chẽ đúng thời vụ, tổng diện tích gieo trồng 51.248ha/50.150ha đạt 102%; sản lượng lương thực năm 2011 đạt 141.396 tấn/125.000 tấn, đạt 131%; trồng mới được 228 ha cây thanh long; chương trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xã hội hoá giống lúa tiếp tục phát triển, nhân giống lúa mới được 637 ha, tạo nguồn giống sản xuất trên 316 ha; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp với giá trị đầu tư dịch vụ đạt 9,2 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện có trên 80 máy gặt đập liên hợp đáp ứng đủ cho nhu cầu thu hoạch vụ mùa.

               Việc phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi được nhiều hộ nông dân triển khai có hiệu quả, dịch bệnh được khống chế kịp thời, không để lây lan. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định (đàn bò 59.200 con; đàn heo 26.443 con; đàn dê, cừu 14.381 con; đàn gia cầm 599.000 con). Diện tích nuôi con Dông được phát triển trên 60 ha.

               Phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi không ngừng vươn lên thực hiện, tổ chức đăng ký 13.081 hộ; trong chuyển đởi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, trang trại từng bước phát triển; Tổ chức 118 lớp tập huấn và hội thảo về trồng lúa, trồng cây thanh long an toàn, hội thảo đầu bồ nhân giống lúa mới, kỷ thuật nuôi nhím…, hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm rơm. Nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân có tăng trưởng, công tác quản lý từng bước đi vào nề nếp, đúng quy định, cho vay đúng đối tượng, giúp nhiều hộ nông dân phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo.

               Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư từng bước đi vào chiếu sâu tuyên truyền vận động 25.792 hội viên nông dân, tích cực tham gia ký cam kết đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; Đến cuối năm 2011 công nhận 22.125 hộ/27.176 hộ đạt gia đình văn hoá; 20 thôn, khu phố văn hoá; có 25 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu (trong đó hộ hội viên nông dân đạt gia đình văn hoá là 21.081 hộ). Phối hợp đóng góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được 660 triệu đồng/520 triệu động, đạt 126% chỉ tiêu giao; triển khai sửa chữa nhà ở cho 45 đối tượng người có công với cách mạng trị giá 860 triệu đồng; quỹ “Vì người nghèo” vận động được 825 triệu đồng/700 triệu đồng, có 173 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở trị giá 1.107 triệu đồng. Để phục vụ sản xuất, hội viên nông dân đã tích cực thực hiện 4.648 ngày công, đào đắp 500 mét đường bờ vùng, nâng cấp đường giao thông nội đồng với chiều dai 5.105m, trị giá 108 triệu đồng, các đơn vị Lương Sơn, Phan Hòa, Phan Thanh, Chợ Lầu, Phan Rí Thành, Hồng Thái làm tốt việc nâng cấp đường giao thông.

               Tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện các chương trình y tế quốc gia, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống dịch bệnh, đưa trẻ đến trường nhân dịp khai giảng năm học mới. Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”. Hội nông dân các cấp vận động con em thực hiện nghĩa vụ quân sự, giải quyết chính sách hậu phương quân đội; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm. Năm 2011, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen 01 tập thể, 01 cá nhân; UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 02 cá nhân; Hội Nông dân Tỉnh khen 03 tập thể và 06 cá nhân.

Minh Ngẫu        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2091074
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech