Tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ

ĐIỂM TIN BẮC BÌNH

Tổ chức giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ12/07/2019 14:23:08

Huyện Bắc Bình vừa tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn năm 2019.
Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn năm nay gồm 3 giai đoạn, 5 vấn đề huấn luyện  và 7 nội dung tập.  Trong đó,  giai đoạn 1 là  chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. giai đoạn 2 là tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu phòng thủ.
Các xã, thị trấn tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm: Phan Hòa,  Phan Tiến, Bình An, Hải Ninh, Sông Bình và Chợ Lầu.  Đây là hoạt động nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong trạng thái có tình huống, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Văn Long, chủ tịch UBND huyện Bắc Bình giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ; xây dựng kế hoạch, kịch bản diễn tập đảm bảo sát với tình hình nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương; chuẩn bị tốt về điều kiện: trang thiết bị và nhân lực tham gia diễn tập để cuộc diễn tập diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, các điạ phương chú ý nội dung diễn tập phải thiết thực, tránh phô trương hình thức, chủ động phương án sẵn sàng chiến đấu đối phó với các hoạt động chống phá của địch./.
                                                                                                  Tương Lai        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2394355
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech