LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11 năm 2018)

- Tối 23/11/2018: Trực phòng chống lụt, bão số 9 (A.Tâm), CVP, PCVP Hùng. xe Sơn-Hùng

- Ngày 24-25/11/2018: Trực phòng chống lụt, bão số 9 (CT, PCT UB), CVP, PCVP, CV, QTM, BV,TV. xe Sơn-Hùng

- Sáng 24/11/2018: thi CVC tại tỉnh (C.Phương, A.Tâm). xe Hùng

- Sáng 24/11/2018: Dự họp mặt Ban Liên lạc kháng chiến huyện Thuận Phong tại Mũi Né (A.Long giao BCHQS dự)

 

 

Thứ hai

26/11/2018

- Làm việc Công an tỉnh về xử lý lấn, chiếm đất Hòa Thắng – Hồng Phong (A.Tâm).

 

 

- Làm việc STC về đấu giá thuê đất Chợ Lầu cũ (A.Vụ). xe Hùng

- Họp với TTHU về công tác bảo vệ phiên tòa (A.Toàn). P2 HU

Thứ ba

27/11/2018

 

- Họp Đảng ủy quân sự (A.Long). xe

- Nghe Sở GTVT báo cáo việc điều chỉnh quy hoạch một số trục giao thông quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (A.Vụ). xe Hùng

- Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (A.Tâm). xe Hùng

- Dự họp mặt giao lưu chức sắc, chức việc tại BCHQS huyện (A.Toàn)

- Làm việc với Chủ đầu tư về đường cao tốc qua huyện (A.Vụ)

- Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (A.Long), CV Liên. P1

- Cùng Sở LĐTBXH làm việc xã Phan Hiệp về thí điểm mô hình ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (A.Toàn)

 

Thứ tư

28/11/2018

 

- Họp BTV HU về tình hình KTHT năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 (A.Long, A.Vụ). PHHU

- Làm việc xã Phan Sơn về di dời nghĩa địa (A.Tâm). xe Hùng

- Làm việc các ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc dự án du lịch (A.Toàn), CV Toản

- Trả lời phỏng vấn Tạp chí Luật sư (A.Long).

- Họp chấn chỉnh các chủ đầu tư về quản lý XDCB, quyết toán XDCB (A.Vụ), CV Bích. P1

- Làm việc ngành, địa phương về bố trí tái định cư PR-PT (A.Tâm), PVP Hùng. P2

- Kiểm tra công tác tôn giáo các xã, thị trấn (A.Toàn). xe

Thứ năm

29/11/2018

- Làm việc Cty Linh Xuân, Cty Sài gòn Hòn nghề (A.Long), PVP Huy, CV Toản. P1

- Họp Đảng ủy CQCQ (A.Vụ), CVP. P2

- Làm việc xã Sông Lũy đánh giá tiêu chí NTM (A.Tâm). xe Hùng

- Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 217-218 của BCT (A.Toàn xin vắng). HTHT

- Đi cơ sở (A.Toàn). xe

- Hội nghị triển khai KH kiểm điểm phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018 (CT, PCT HĐ&UB), CVP. HTUB

- Làm việc vận động kênh mương cấp 3 (A.Tâm), PVP Hùng. P1

- Đi cơ sở (A.Toàn). xe

 

Thứ sáu

30/11/2018

 

- Hội nghị tực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (CT, PCT HĐ&UB), C, PVP. HTUB

- Kiểm tra tiến độ khu dân cư Xuân An 2 và giao đất bà Xí trong Cụm CN Hải Ninh (A.Vụ), CV Bích. P1

- Kiểm tra tình hình lấn, chiếm đất (A.Tâm) xe Hùng

- Làm việc với BQLDA liên quan các công trình XDCB khối VHXH (A.Toàn), CV Toản. P2

- Hội nghị tực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (CT, PCT HĐ&UB), C, PVP. HTUB

- Làm việc ngành, địa phương về di dời cơ sở phế liệu (A.Tâm), PVP Hùng. P1

- Kiểm tra thu ngân sách các xã, thị trấn (A.Vụ), CV Bích. xe Hùng

Thứ 7 ngày 01/12/2018: Hội nghị tực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (CT, PCT HĐ&UB), C, PVP. HTUB

 

Nơi nhận:                                                                                                             TL. CHỦ TỊCH                                                                                                                                                            

- Thường trực, các Ban HĐND huyện;                                                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                           

- CT, PCT UBND huyện;

- CQ, BN, ĐT huyện (QLVB);

- Văn phòng Huyện ủy;

- UBND các xã, thị trấn (QLVB);

- C, PVP, CV VP.HĐND&UBND huyện;

- KT, VT, BV, TV, QTM Thắng (Post Trang TTĐT huyện)                                                                    Nguyễn Thúc Phước Hải





Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2364487
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech