LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08 tháng 01 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018)

Thứ hai

 08/01/2018

 

-Tiếp xúc cử tri tại xã Phan Lâm (A Long). Xe Hùng

-9h30: Dự thẩm định hồ sơ, đánh giá mức độ đạt nội dung tiêu chí để xem xét công nhận xã Phan Hiệp và Phan Hòa đạt NTM (A Vụ). Xe

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Phan Rí Thành (A Ngang). Xe Sơn

-TXCT tại thôn Thái Hiệp (C. Phương)

-Tiếp xúc cử tri tại xã Phan Sơn (A Long). Xe Hùng

-Họp trực tuyến về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 ( A Vụ), CVP, CV Thắng. P1

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Sông Bình (A Ngang). Xe Sơn

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Phan Hiệp (C. Phương).

-Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện năm 2017 (A Vụ xin vắng)

Thứ ba

 09/01/2018

 

-Làm việc với các ngành, địa phương về bố trí 04 khu tái định cư (A Long), PVP Hùng. P1

-Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân 2017 (A Long xin vắng)

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Hòa Thắng (A Ngang). Xe Sơn

-TXCT tại thôn Thái Bình (C. Phương)

-Tham dự tập huấn phương pháp tích hợp biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, quy hoạch phát triển đô thị (A Vụ giao lãnh đạo phòng KT&HT dự)

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Hồng Phong (A Ngang). Xe Sơn

-Dự TXCT với ĐB HĐND tỉnh tại xã Hồng Thái (C. Phương)

 

Thứ tư

10/01/2018

 

-Họp trực tuyến với Tỉnh, nghe Sở TN&MT và đơn vị tư vấn cáo cáo quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng cát ven biển (A Long), PVP Hùng. P1

-Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2017 (CT, các PCT HĐND&UBND), CVP. HTHU

-Thường trực HĐND huyện tiếp công dân.

-Họp tại sở TNMT về giải quyết tranh chấp đất giữa ông Lại Tấn Lập và ông Nguyễn Ngọc Ba (A Long lãnh đạo TNMT và Thanh tra dự)

-Họp trực tuyến nghe báo cáo công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản (A Long), PVP Hùng, CV Thắng. P1

-Làm việc với các ngành và địa phương nghe báo cáo kết quả giải quyết các dự án du lịch vướng bồi thường giải tỏa tại xã Hòa Thắng, Hồng Phong (A Vụ), PVP Mỹ. P1

-Thường trực HĐND huyện giám sát việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2016 tại phòng TC-KH

Thứ năm

11/01/2018

-Họp Ban thường vụ Huyện ủy (A Long, A Vụ).PHHU

-Thường trực HĐND huyện giám sát việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2016 tại phòng NN&PTNT

-Tham dự hội nghị “lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp năm 2017” (A Long giao lãnh đạo phòng TC-KH dự)

-Dự tập huấn về chiến lược tăng trưởng xanh, các chính sách công cụ kinh tế thúc đẩy chiến lược tăng trưởng xanh (A Vụ giao ngành dự)

-Họp kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI  (CT, các PCT HĐND&UBND), CVP, các PVP, CV. HTUB

-Hội nghị trực tuyến về công tác đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo (A Long giao lãnh đạo Công an huyện dự)

Thứ sáu

12/01/2018

 

-Họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2018; triển khai kế hoạch KT-XH năm 2018  (CT, các PCT HĐND&UBND), CVP, các PVP, CV. HTUB

-Dự tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017 (C. Phương). HTMT

-Nghe chủ đầu tư báo cáo việc triển khai dự án nông lâm từ khi được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư (A Long giao TC-KH và TNMT dự)

-Làm việc với UBND xã Hồng Phong giải quyết vướng mắc đất Cty Thành Bưởi (A Long), PVP Hùng. P1

-Họp Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tháng 01/2018 (A Vụ). PHHU

-Thường trực HĐND huyện giám sát việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai năm 2016 tại Kho bạc huyện.

 

Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1864723
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech