LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018)

- Sáng thứ 7 ngày 01/12/2018:

+ Hội nghị tực tuyến Lớp Bồi dưỡng, cập nhật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (CT, PCT HĐ&UB), C, PVP. HTUB

+ Cùng ĐBQH Lê Quốc Phong TXCT tại Bình Tân (A.Vụ, C.Phương). xe Sơn

 

 

Thứ hai

03/12/2018

- 7h15-08h: Hội ý CT, PCT UB (CT, PCT UB), C, PVP, CV. P1.

- Tiếp công dân (A.Long), PVP Huy

- Bàn giải quyết vụ việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông Võ Đẩu (A.Long), PVP Huy. P1.

- Kiểm tra hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất ông Côi (A.Vụ), PVP Huy, CV Bích. P1.

- Dự giám sát Tổ Đại biểu HĐND huyện tại xã Hồng Thái (C.Phương).

 

- Họp Đảng ủy quân sự huyện (A.Long). xe Sơn

- Họp HĐBT các Dự án ĐMT Hồng Phong 4, Phan Lâm, Bình An (A.Vụ), CV Bích. P1.

- Nghe các ngành, địa phương báo cáo công tác BTGT kênh Chính Đông (A.Tâm), PVP Huy, CV Toản. P2

- 16h: Làm việc các ngành về xử lý VPHC của bà Phù Thị Hương (A.Tâm), PVP Huy. Phòng A.Tâm

- Kiểm tra công tác tôn giáo trên địa bàn huyện (A.Toàn), PVP Hùng. xe

- Hội ý Thường trực HĐND huyện (A.Ngang, C.Phương)

Thứ ba

04/12/2018

 

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (A.Long, C.Phương). xe Hùng

- Họp cho ý kiến về việc có hay không huyện Lê Hồng Phong cũ tại Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh (A.Toàn). xe

- Kiểm tra công tác thu ngân sách và phối hợp thu  nợ thuế tại Chợ Lầu (A.Vụ), CV Bích.

- Nghe các ngành, địa phương b/cáo Phương án sử dụng đất 513ha Bình An (A.Tâm), PVP Huy, Cv Toản. P1

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (A.Long, C.Phương). xe Hùng

- Kiểm tra công tác thu ngân sách và phối hợp thu nợ thuế tại Phan Rí Thành (A.Vụ). xe Sơn

- Nghe các ngành, địa phương báo cáo công tác vận động thi công kênh cấp 3 (A.Tâm), PVP Huy, CV Toản. P1

 

Thứ tư

05/12/2018

 

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (A.Long, C.Phương). xe Hùng

- Kiểm tra tiến độ giao đất cho hộ bà Nguyễn Thị Xí và tiến độ triển khai thực hiện KDC da beo Xuân An 2 (A.Vụ), CV Bích. P2

- Họp HĐBT Dự án hồ Sông Lũy-Phan Sơn (A.Tâm), PVP Huy. P2

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (A.Long, C.Phương). xe Hùng

- Làm việc với BQL CTCC về nước Phan Hòa + đi thực tế tại Phan Hòa (A.Vụ). xe Sơn

- Họp HĐBT Dự án hồ Sông Lũy-Phan Sơn (A.Tâm) PVP Huy. P2

- Kiểm tra công tác tôn giáo trên địa bàn huyện (A.Toàn), PVP Hùng. xe

Thứ năm

06/12/2018

- Dự Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (A.Long, C.Phương). xe Hùng

- Họp Huyện ủy (CT, PCT HĐ &UB), CVP. HTHU

 

- Họp HĐ.NVQS huyện (A.Long), CV Liên. P1

- Họp HĐBT Dự án ĐMT Hồng Phong 4 (A.Vụ) CV Bích. P2

- Nghe các ngành, địa phương báo cáo công tác xử lý lấn chiếm đất Phan Lâm-Bình An (A.Tâm), PVP Huy, CV Toản. P1

Thứ sáu

07/12/2018

 

- Làm việc Đoàn Kiểm tra số 3 về xây dựng, triển khai p/án A2 phòng, chống biểu tình (A.Long), CVP. P1

- Họp HĐBT giải trình các công trình chưa thẩm định (A.Vụ), CV Bích. Phòng A.Vụ

- Nghe các ngành, địa phương báo cáo đất hồ tôm, PRT (A.Tâm), PVP Huy, CV Toản. P2

- Thường trực HĐND giám sát tại xã Phan Lâm (C.Phương). xe Sơn

- Họp triển khai cưỡng chế thu hồi đất và triển khai thi công GTNT Sông Bình (A.Long, A.Vụ), PVP Huy, Cv Bích. P2

- Kiểm tra NTM xã Sông Lũy (A.Tâm), PVP Huy, CV Toản. P1

 

Thứ hai ngày 10/12/2018: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 12/2018; Họp tại Cục thuế tỉnh góp ý Dự thảo quy định thu thuế kinh doanh dịch vụ du lịch (A.Vụ). xe

Nơi nhận:                                                                                                                                  

- Thường trực, các Ban HĐND huyện;                                                                                    CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                                                           

- CT, PCT UBND huyện;

- CQ, BN, ĐT huyện (QLVB);

- Văn phòng Huyện ủy;

- UBND các xã, thị trấn (QLVB);

- C, PVP, CV VP.HĐND&UBND huyện;

- KT, VT, BV, TV, QTM Thắng (Post Trang TTĐT huyện)                                                                   Nguyễn Thúc Phước Hải

Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2364500
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech