LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018)

-17h00, ngày 13/10/18: Dự kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam tại tỉnh (A Vụ). Xe

-Ngày 13/10/18: Thăm chúc tết Kate (A Vụ). xe

-15h00, ngày 13/10/18: Dự lễ khai mạc bóng đá Nữ (A Toàn). xe

-6h00, ngày 14/10/18: Dự lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII (A Toàn).

 

Thứ hai

15/10

2018

-Tiếp dân (A Vụ), CVP, CV Liên.

-Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2018 (CT, các PCT HĐND&UBND huyện), CVP, PVP, CV. HTUB

-Tiếp công dân tại xã Hồng Thái (C.Phương).

-Kiểm tra đánh giá thiệt hại cây trồng do nắng hạng gây ra vào tháng 6, 7 năm 2018 trên địa bàn huyện (A Tâm giao lãnh đạo phòng NN&PTNT dự)

-Họp bàn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Nguyễn Côi xã Sông Bình (A Long, A Vụ), PVP Huy. P2

-Dự  Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII (A Toàn), PVP Mỹ. xe

Thứ ba

16/10

2018

 

-Cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với các ngành về giải quyết đơn, thư (A Long). PHHU.

-Họp thông qua dự thảo kế hoạch đầu tư công năm 2019 (A Vụ). xe

- Làm việc xã Sông Bình về vận động hiến đất thi công kênh cấp 3 và công tác quản lý khoáng sản (A.Tâm), xe

 

- Làm việc với phòng Nội Vụ về nhân sự của các phòng, ban và UBND các xã, TT (A Long). P1

-Họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ tháng 10 năm 2018 (A Tâm, A Ngang. C.Phương), PVP Hùng. P2

-Kiểm tra các tuyến đường đề nghị cho thuê lòng lề đường (A Vụ), CV Bích.

-Kiểm tra công tác thôn giáo trên địa bàn huyện (A Toàn). xe

Thứ tư

17/10

2018

 

- Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” (A Long). HTHU

-Làm việc với sở Công thương về triển khai xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (A Vụ), CV Bích. P1

-Thường trực HĐND huyện họp trực tuyến với thường trực HĐND tỉnh.

-Ngày 17-18/10/18: Làm việc với đại diện JiCa Việt Nam và nhóm đánh giá kết quả cuối kỳ (A Tâm). xe

-Kiểm tra công tác thôn giáo trên địa bàn huyện (A Toàn). xe

-Dự công bố Quyết định thanh tra chấp hành các quy định của Pháp luật về giáo dục nghề nghiệp  (A Toàn giao ngành dự).

- Làm việc với các ngành nghe tiến độ giải quyết trường hợp bà Võ Thị Huệ và Trần Thị Bảy (A Long) CV Liên. P1

-Họp thống nhất việc xin nguồn quỹ  bán đấu giá khu tái định cư Quốc lộ 1A để đầu tư hạ tầng khu dân cư Xuân An 2 (A Vụ). Xe

- Làm việc về cấp đất cho hộ ông Hoạt, bà Ninh tại Sông Bình (A.Tâm). xe

-Họp Ban chỉ đạo Biên soạn lịch sử về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018 (A Toàn). PHHU

Thứ năm

18/10

2018

-Cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với các ngành về tiến độ các dự án trọng điểm (A Long). PHHU

-Họp giải quyết đường dây điện 110KV(A Vụ), CV Bích.P1

-Cùng Ban dân tộc tỉnh giám sát tại xã Phan Lâm (C. Phương). xe

-Tham dự Hội thảo Khoa học, tham gia góp ý báo cáo dự án “KH hành động ứng phó biến đổi khí hậu” (A Vụ giao ngành dự).

-Cùng Bí thư Huyện ủy và Ban tổ chức huyện ủy làm việc liên quan về các đề án sáp nhập (A Long). PHHU

-Làm việc với các ngành về khu dân cư Phan Rí Thành (A Vụ), CV Bích. P1

- Làm việc Phòng TNMT tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng (A.Tâm), PVP Hùng, tập thể P.TNMT

Thứ sáu

19/10

2018

 

-Hội ý thường 4 bên (CT, các PCT HĐND&UBND huyện), CVP, PVP.PHHU

 

-Làm việc với các ngành và địa phương nghe tiến độ xử lý đất lấn chiếm hồ Cà Giây (A Long, A Tâm) PVP Hùng . P1

-Làm việc với sở Khoa học và Công nghệ theo nội dung công văn số 1038/SKHCN-KHTC, ngày 10/10/2018 (A Vụ), PVP Huy. P2

                                                                                                                                 TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG                                                                            

- Thường trực, các Ban HĐND huyện;                                                                                                             PHÓ VĂN PHÒNG

- CT, PCT UBND huyện;

- CQ, BN, ĐT huyện (QLVB);                                                                                                                                      (Đã ký)

- Văn phòng Huyện ủy;

- C, PVP, CV VP.HĐND&UBND huyện;

- CV Thắng (Post Trang TTĐT huyện);                                                                                                             Phạm Thế Mỹ

Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2364498
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech